VERÍME MLADÝM

Domka sa venuje sprevádzaniu mladých ľudí. Cielene im vytvára v spolupráci s katolíckou rehoľou Saleziánov don Bosca priestor pre angažovanosť a ponúka dôveru, zodpovednosť a podporu, primeranú ich veku a schopnostiam, aby ich podporila vo vyzrievaní v dobrých kresťanov a statočných občanov. Vedie ich k tomu, aby angažovanosť považovali za súčasť svojho životného štýlu. Nadväzuje na výchovnú skúsenosť sv. Jána Bosca.

Ciele strategického plánu na roky 2017 – 2022:

Flexibilnejšie vzdelávanie animátorov a podpora dobrovoľníctva

  • Agenda Komisie pre vzdelávanie a Zahraničnej komisie
  • Spoločenská angažovanosť: rozvoj spoluúčasti mladých
  • Agenda Komisie pre spoločenskú angažovanosť a Zahraničnej komisie
  • Lepší servis a podpora strediskám bez prítomnosti saleziánov
  • Agenda Skupiny/komisie stredísk bez prítomnosti saleziánov
  • Zapojenie, sieťovanie a využitie skúseností a schopností predošlých generácií dobrovoľníkov a odchovancov
  • Agenda všetkých komisií, túto oblasť zvlášť sleduje sekretariát
  • Organizačná stabilita
  • Agenda sekretariátu

Ďakujeme za ochotu podporiť našu činnosť!

(: Vďaka vašej podpore dokážeme robiť veci lepšie :)